Rashladni uređaji za kontejnere u pomorskom prijevozu

Rashladni uređaji MAGNUM, MAGNUM PLUS i SUPER FREEZER

Thermo King Magnum jerashladni uređaj na električni pogon 380V/460V 50Hz ili 60 Hz koji se ugrađuje u prednji zid morskih rashladnih ISO kontejnera u pomorskom prijevozu.  Uređaj ima funkcije hlađenja i grijanja. Kontejneri opremljeni Thermo King uređajima je moguće slagati u visinu do 7 komada kontejnera jedan na drugom.

Themo King MAGNUM - karakteristike:

- rashladni uređaj za morske kontejnere za izuzetno zahtjevne uslove. Testiran i za temperature ambijenta više od  +50°C
- temperatura u kontejneru do -35°C
- jednostavan i vrlo pouzdan uređaj
- konstantne performanse kroz radni vijek
- ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo R-404A
- MP-3000 mikroprocesorski upravljač, sa opcionalnim USDA snimačem podataka
- mogućnost podešavanje potrošnje struje i snage
- konstrukcija od materijala otpornih na morske uvijete
- uređaj predviđen za napon 380V/460V 50Hz/60Hz, automatska korekcija faza
- odleđivanje ručno ili u programirano vrijeme
- kontrola odvlaživanja

Themo King MAGNUM PLUS - karakteristike:

- najjači standardni rashladni uređaj za morske kontejnere na svijetu
- karakteristike kao i  kod MAGNUM uređaja osim:
- temperatura u kontejneru moguća do -40°C
- MP-4000 mikroprocesorski upraljač (VGA grafički prikaz, interaktivni izbornici, prilagodljive tipke, odvojen visokonaponski dio)

Thermo King SUPER FREEZER ekskluzivna Thermo King tehnologija

- temperatura u kontejneru do -60C
- idealno za transport tune, sabljarki i sličnog tereta na super niskim temperaturama
- MP-3000 mikroprocesorski upravljač, sa opcionalnim USDA snimačem podataka

Kontenjerske harsladne jedinice

 

Generatorke jedinice SG-3000

Generatorske jedinice Thermo King modeli SG-3000  su posebno dizajnirani za pogon rashladnih uređaja za morske kontejnere.

Moguć je istovremeni pogon dva kontejnerska rashladna uređaja sa jednim generatorom.SG-300

SG-3000 generatorske jedinice je moguće dobaviti u tri varijante :

- SGCO ili Clip on ( generator koji se vješa na prednju stijenu kontejnera )
- SGCM ( generator koji se montira centralno na šasiju / poluprikolicu )
- SGSM ( generator koji se montira sa strane šasije / poluprikolice )

Generatori su potpuno automatizirani i sa dovoljno velikim kapacitetom rezervoara goriva za višednevni pogon rashladnih kontejnerskih uređaja.

Karakteristike:

- najnaprednija generatorska tehnologija
- generirani  trofazni napon 460V/230V 
- dvolitreni TK Marine dizelski motor
- visoka pouzdanost i produženi servisni intervali
- ekstremno niska potrošnja goriva i emisija plinova
- SG+ mikroprocesorsko upravljanje 
- iznimna otpornost na koroziju