Što je ATP Sporazum? 

ATP

ATP Sporazum (Agrement On The Internaional Carriage Of Perishable Foodstuffs And On The Special Equipment To Be Used For Such Carriage) je sporazum o međunarodnom prijevozu lako kvarljivih prehrambenih proizvoda i specijalnim vozilima za njihov prijevoz , potpisan je u Ženevi  1. rujna 1970., a stupio je na snagu 21. studenog,  1976. 

Sporazum kao i njegove priloge, od dana stupanja na snagu, redovno dopunjava i obnavlja radna grupa za prijevoz lako kvarljivih prehrambenih proizvoda WP.11 kao dio UNECE (United Nations Economic Commision for Europe). 

Cilj Sporazuma je poboljšanje uvjeta očuvanja kvalitete lako kvarljivih prehrambenih proizvoda za vrijeme njihovog prijevoza, posebno u međunarodnoj razmjeni, samtrajući da to može doprinjeti razvoju trgovine lako kvarljivim prehrambenim proizvodima.

Teritorijalna nadležnost i zemlje potpisnice

ATP  je sporazum između država i nema sveobuhvatne provedbene ovlasti. Na terenu, kontrolu na putovima vrše strane potpisnice, a nepoštivanje rezultira sudskim postupkom državnih tijela protiv prijestupnika u skladu sa domaćim zakonodavstvom. Sporazum kao takav ne propisuje kazne. 

U poslijednjem izdanja Sporazuma, ugovorne strane su Albanija, Andora, Austrija, Azerbejžan, Bjelorusija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Kazahstan, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Moldavija, Monako, Maroko, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Ruska Federacija, Sjedinjene Američke Države, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Makedonija, Tunis, Ukrajina, Uzbekistan, Velika Britanija. 

Odredbe sporazuma primjenjuju se kod prijevoza lakokvarljivih namjernica koji se odvija na teritoriju barem dvije od gore navedenih potpisnica sporazuma. 

Primjena ATP Sporazuma

ATP Sporazum primjenjuje se u slučaju prvog, periodičkog ili izvanrednog pregleda opreme vozila, bilo da je vozilo novo ili već registrirano. Također se primjenjuje u slučaju da je već odobreno vozilo po ATP-u bilo u većem obimu popravljano ili obnavljano. Odnosi se na vozila s izotermičkom opremom, vozila s rashladnim uređajima ili opremom za grijanje, koja sudjeluju u međunarodnom prijevozu lakokvarljivih namjernica. 

Izdavanje i obnova ATP  Certifikata

Rashladna komora  na vozilu koja je zadovoljila opsežna temperaturna ispitivanja u ovlaštenim ispitnim centrima dobiva ATP Certifikat. Novi certifikat vrijedi šest godina, a nakon toga se obnavlja svake dvije godine.

Tvrtka Termobil Thermo King d.o.o.  ovlaštena je od mjerodvanih ustanova za obnavljanje isteklih ATP Certifikata.

Sve nejasnoće u vezi primjene Sporazuma treba uputiti mjerodavnim stručnim tijelima. Dodatne informacije se mogu takođe naći na internetskoj stranici UNECE odjela za transport na sljedećoj adresi: http://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html 

Aktualno izdanje ATP SporazumaAktualno izdanje ATP Sporazuma