TracKing sustav nadzora i upravljanjaTracking

Jedan sustav - mnogobrojne prednosti

TracKing je inovativan sustav baziran na GPRS+GPS tehnologiji, jednostavan je za korištenje, a omogućuje daljinski nadzor osjetljive robe za vrijeme transporta.  Informacije o temperaturi  i lokaciji tereta, te alarmantna stanja vidljivi su u stvarnom vremenu , što podiže efikasnost dostave, a smanjuje rizik od kvarenja temperaturno osjetljivog tereta. Tracking sustav jamči kvalitetnan transport bez kašnjenja u isporuci. 

Za funkcije koje pokrivaju efiksnost rashladnog sustava, nadzor vozača,  te samog vozila, koristi se standardizirano FMS sučelje. Putem kontrolne ploče na računalu, sustav daje uvid i omogućava kontrolu nad parametrima koji utječu na trošak transporta. TrackKing sustav omogućuje voditeljima ( Fleet managerima ) informacije i mogućnost upravljanja  parametrima koji vode optimiziranjem i unaprijeđenjem  procesa transporta i skraćuje vrijeme reakcije kod mogućih problema.

Jedan sustav - tracking 1                              Jedan sustav - tracking 2

Nadzor i upravljanje temperaturom

Oslobodite se briga oko prijevoza pokvarljivih tereta i  koristite se nadzorom i upravljanjem vašim Thermo King rashladnim uređajima s jednog mjesta, koristeći  osobno računalo.

- Preciznom kontrolom  temperature rashladnog sustava  sa svog radnog mjesta , TracKing omogućuje vrhunsku kvalitetu isporuke temperaturno osjetljivog tereta .
- Omogućuje trenutni uvid u alarmna stanja i tako skraćuje vrijeme uređaja van funkcije i troškove održavanja
- Ima mogućnost ne samo uvida u trenutačno stanje rashladnih uređaja već i mijenjati parametre uređala ( dvosmjerna komunikacija )

Praćenje vozila

TracKing sustavom pratite trenutno i predhodno stanje i podatke, kako bi što kvalitetnije i ekonomičnije  upravljali  flotom.

Prednosti sustava:
- precizno lociranje vozila vaše flote na mapi
- povećana sigurnost tereta 
- jednostavno lociranje najbližeg Thermo King ovlaštenog servisa u slučaju kvara
- mogućnost pregleda odvožene rute na mapi
- zaštita od krađe 

 

Preuzimanje brošureTracKing brošura u PDF formatu (ENG)